24 Eylül 2014 Çarşamba

Seyyid KUTUP-İstikbal İslamdadır.
Çok keskin bir dili var yazarın. İstikbal İslam’dadır kitabında daha çok manevi olarak çöken batının maneviyata döneceği ve asıl maneviyatın İslam’da olduğunda bahsediyor, özellikle diğer felsefi fikirleri hakimiyeti ve İslam’ın keskin çizgileri belirmesi güzel ama tarihi karakterleri ve ülkeleri verirken hiç Osmanlıdan bahsetmemesi özellikle birinci dünya savaşında bütün cephelerimizi sayıyor ama hiç Türk, Osmanlı, Atatürk ya da diğer komutanlarımızdan bahsetmemesi bana ilginç geldi. Mısırdan bahsedip, ya da Cezayir’den bahsedip Türklerden bahsetmemesi bende soru işaretleri oluşturdu ama genel olarak, sert dilinden bazı örnekleri buradan paylaşıyorum;


…Çarlık düzenine bazı dönemi geri kalmış halkların katlanması mümkündür, ama insanî varlıklarının şuurunda olan toplumlar ona uzun süre sabredemezler; hatta günümüzde onun baskısı altında ezilen halklar bile… Daha önce uzunca bir süre zorba çarlık boyunduruğunda kalmış olmalarına rağmen fıtratları yine de bu diktaya karşı müthiş bir şekilde direnmektedir. Bu düzen ancak polis tehdidinin gölgesinde yaşayabiliyor, hemde az sayıdaki kişilerden oluşan komünist partinin ülkenin kilit noktalarını kontrol altına almış olmasına rağmen tüm kazanç ve geçim kaynaklarının herkesin belini kıracak şekilde devletin tekeline alınmış olmasına rağmen çocuklara ve gençliğe yönelik özel yollar ve yöntemlerle

 yapılan çalışmalar sonucu yetiştirilen küçük Bolşeviklere rağmen... Tüm reklam ve propaganda araçlarım devletin elinde tutmasına rağmen... Top yekûn öğretmen ve öğretim üyelerinin komünist ideolojiye tâbi olmalarına Nihayet komünist düzene bağlı olmadığı konusunda hakkında şüpheye düşülen herkesin temizlenip yok edilişi rağmen...

Ne zamanki iman ile amel arasındaki bağ koptu, işte o andan itibaren  dünyanın her yerine  yayabileceğimiz ruhi bir kuvveti geliştiremedik.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder