Hz.Peygamber'in Sünnetinde Terbiye

İlk kitap tavsiyem Prof. Doç. Dr. İbrahim CANAN nın"Hz.Peygamber'in Sünnetinde Terbiye",kitap sadece çocuk terbiyesi ile ilgili değil değil peyganberimizin(sav) yaşantısı,aile hayatı ve dini bilgilerle ilgili birçok bilgiyi barındırıyor. Birçok yeni bilgi hocam sayesinde öğrendim Allah razı olsun ve rahmet eylesin.Kötü muhitte yetişen güzel kadınlardan sakının, çünkü o, kendi aslında benzeyeni doğurur. Yakın akrabalarla evlenmeyin, zira çocuk zayıf olur. (Hadisi Şerif)
Kendi kavminden evlenen evinde otlayan gibidir.(Hadisi Şerif)
Bir kadının ilk doğumunun kız olması onu uğurlu ve hayırlı olmasındandır. Zira Kuranı kerimde Cenabı Hak önce kızları zikreder. (Hadisi Şerif)
İyi kadınlar İtaatkâr olanlardır. (Nisa-34)
Hamile kadın çocuğun ilk deprenmesini hissettiği güzel kadına bakması gerekir, böyle yaparsa çocuğu güzel olur.
Çocuğun ilk iki aydaki ağlaması Allahtan başka olmadığına şehadettir, dördüncü ayın sonu kadar Allah tevekkül sekizinci ayın sonunda kadar Peygamberimize Salat, ikinci sene sonuna kadar anne ve babasına için istiğfardır.(Hadisi Şerif)
Bebeğin ağlaması; ez cümle midesini genişletir, göğsünü açar, dimağını ısıtır, canlılık verir. Bedendeki fıtri harareti artırır. Tabiattaki mevcut fazlalıkları atılması için bünyeyi tahrik eder.(kayyim)
Bir rivayete göre;
Çocuğunu emzirmekten kaçınan kadın cehennemde ayaklarından asılmış olarak yılanların memelerinde sokmaları sureti ile tazib edilecekler.
Çocuğu olan onunla çocuklaşsın.(Rivayet)
Kişinin, kendisi için, ehli için ,çocuğu ve hizmetçisi için harcadıklarının hepsi sadakadır.
Çocuğun kendisine iyi davranmasında ona yardımcı olan babaya Allah rahmeti bol kılsın.(Hadisi Şerif)
Çocuklarınızı öpün zira her öpücük için size cennet bir derece verilir ki iki derece arasında beş yüzyıllık mesafe vardır. Melekler öpücükleri sayarlar ve sizin için yazarlar.
Yetimin başını öne doğru babası olan çocuğun başını da arkaya doğru mesedin.(Hadisi Şerif)
Peygamberimiz 5 yaşındaki Mahmud İbn Rebi ye bir kovadan ağzına su alarak yüzünü püskürttüğü rivayet edilir.
Çocuğun küçüklüğündeki yaramazlığı büyüdüğü zaman aklının çok olacağına alamettir.(Hadisi Şerif)
Adam erkek çocuğunu öper dizinin üstüne koyar, Kızı gelir öpmeksizin önüne oturtturur. Bunun üzerine peygamberimiz (Hadisi Şerif)  "aralarında eşit davranmıyorsun (diye kınar) "
Güneş batıp akşam karanlığı çöktükten sonra alaca karanlık boyunca kadar çocuklarınız dışarı salmayım zira bu saatlerde şeytanlar süratle yayılır.(Hadisi Şerif)
Hanefi görüşüne göre; Çocuğun seçmeye bırakılmasında hikmet yoktur. Çünkü ona hevasa galebe çaldığı için hazır lezzet nerde varsa oraya meyleder. Bu ise tembellik havailik, mektep ve terbiye-i nefisten kaçmakta, dini bilgileri alma zahmetinde girmemektedir.

Okumak veya dinleyerek hayat öğrenilmez.
Küçüğüne şefkat, büyüne hürmet göstermeyen bizden değildir.(Hadisi Şerif)
Büyük kardeşlerin küçük kardeşler üzerindeki hakkı babanın evladı üzerindeki hakkı gibidir.(Hadisi Şerif)

Fazla müsamahakâr da olma, zira bu, tembelliği artar.
Çocuklara deccal bilgisini öğretilmeli.
Bir olgunluk seviyesi olmadan öğretime zorlamanın fayda değil zarar vereceğini kabul edilir.
Kendi aklınıza değil, onların aklına uygun düşecek ceza ile cezalandırın. (Hadisi Şerif)
Çocuklardaki bozukluğun çoğundaki bozukluğun sebebi, babalarıdır,onlar,babalarının ihmali,dinin farz ve sünnetlerini öğretme işini terk etmeleri yüzünden bozulmuşlatdır.(kayyim)
Dürüst ve namuslu insan 12 yaşından önce meydana gelir.(G. JAcquin)

Okullar tek katlı, etrafı bahçe ve oyun alanları ile çevrili olmalı.

Peygamberimiz; Birinci rekâtta 60 ayet okuduğu halde, ikinci rekâtta çocuk ağlamasını işiterek en kısa sürede namazı tamamladığını rivayet ediliyor.
-----
Peygamberimiz (Hadisi Şerif) Kedisini hapsederek açlıktan ölmesine sebep olan kadının, cehennemde bir kedi tarafından tırmalanmak suretiyle azaba maruz bırakıldığını bildirir.
Peygamberimiz (Hadisi Şerif)Lanetlenmiş (beddua edilen) bulunan hayvandan istifade edilmemesini emretmiştir.
Düşman eline geçecek endişesiyle hangi çeşitten olursa olsun hayvan öldürmeyin.  (Hadisi Şerif)
Faiz, hırsızlık ve hileli yollarla edinilen, zekâtı verilmeyen kazançlar haram kılınmıştır .(Hadisi Şerif)
Peygamberimiz (Hadisi Şerif)Güvercinle eğlenip peşinden bir kimseyi görünce Bu kimse şeytanın peşinden koşan şeytandır.
Güvercinle oynayanlar Lut kavminin adetlerindendir.

PEYGAMBERİMİZİN YEDİĞİ GIDALAR;
Et, süt, arpa ve buğday ekmeği, kabak, peynir, kavut, sirke, misvak ağacı meyvesi ,turunç ,hurma göbeği ,tirit ,keş vs.
BADEMCİK ALDIRMA;
Sakın çocuklarınız anjinden kurtarmak için bademciklerini sıkarak azap etmeyiniz, ud-bahri ile tedavi ediniz. (Hadisi Şerif)
Kendi Silahlarını Üretme:
Peygamberimiz(Hadisi Şerif) İran yayı taşıyan bir asker görür ve: "Onu at, zira bu yay ve bu yayı taşıyan, herk ikisi de melundur". diyerek harp malzemelerin yerli olmasını vurgulamıştır.
Batının yegâne vasfı tekniğini ilme dayamış olmasıdır.
---------------

Herkesi derecesine göre davranın.(Hadisi Şerif)
İnsan zayıf yaratılmıştır, cimanın tekine tahammül edemez. (İbn Abbas)
Yaşından dolayı ihtiyara hürmet eden her gence Allah yaşlılığında hürmet edecek kimseler müyesser kılar.(Hadisi Şerif)

KINA YAKMAK:
Peygamberimiz (Hadisi Şerif);Kına yakınanı, herhangi biriniz ellerine erkek eli oluncaya kadar kınayı terk etmesi hoş değildir.

ÇOCUĞUN CİNSİYETİ;
1-Erkeğin suyu önce gelir ve daha çok olur, bu halde çocuk hem erkek olur hemde babaya benzer.
2-Kadının suyu önce gelir ve daha çok olur, bu halde çocuk hem kız olur hemde anneye benzer.
3-Erkeğin suyu önce gelir ve kadının suyu  çok olur sa ,çocuk erkek olur fakat anne tarafına benzer.
4-Kadının suyu önce gelir ve erkeğin suyu  çok olur sa ,çocuk kız olur fakat baba tarafına benzer.
5-Erkeğin suyu önce gelir miktarca su eşit olur sa ,çocuk erkek olur falatt hiç bir tarafa benzemez.
6-Kadının suyu önce gelir miktarca su eşit olur sa ,çocuk kız olur falatt hiç bir tarafa benzemez.

Bir kimse elini hamile eşinin karnına koyup bu duayı okursa çocuk erkek olur.(Hadisi Şerif)
"Doğmamış, doğurmamış, Ahed ve Samed olan Allah ın adıyla, Ya Rabbi! Ben bu arne karnında bulunan çocuğu Muhammed diye tesmiye ettim"

Yorumlar