Kayıtlar

Ekim, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

ATATÜRK’TEN RUSYA’ YA CEVAP

Resim
Rus  ihtilalinin  1935 deki  yıl dönümünden  az evvel Moskova ’daki Türkiye Büyük Elçisi Atatürk'e, Stalin 'in Rus Komünist  Partisi  murahhasları(elçisi) önünde verdiği bir nutkun hülâsasını(özetini) bildirmişti. Bu nutukta Stalin Türkiye, İran ve Yakın ve Orta Şarkın bütün memleketlerini "Rus bölgesi" olarak vasıflandırmıştı. Her zaman çok ihtiyatlı olan Stalin nasılsa ağzından bu tehlikeli tabirleri çıkarıvermişti. Rus  ihtilalinin   yıl dönümünde  Sovyet Elçiliğinde verilen sualleri intikam almak için Atatürk'e en mükemmel fırsatı veriyordu. Atatürk, Büyük Elçi ile  evvela  ehemmiyetsiz şeylerden  bahsettikten  sonra birdenbire sordu: —    Karahan Yoldaş, şu Sovyet Rusya'da işleri kimin idare  ettiğini  bana söyler misiniz? Karahan şaşırdı: