20 Ekim 2015 Salı

ATATÜRK’TEN RUSYA’ YA CEVAP

Rus ihtilalinin 1935 deki yıl dönümünden az evvel Moskova ’daki Türkiye Büyük Elçisi Atatürk'e, Stalin 'in Rus Komünist Partisi murahhasları(elçisi) önünde verdiği bir nutkun hülâsasını(özetini) bildirmişti. Bu nutukta Stalin Türkiye, İran ve Yakın ve Orta Şarkın bütün memleketlerini "Rus bölgesi" olarak vasıflandırmıştı. Her zaman çok ihtiyatlı olan Stalin nasılsa ağzından bu tehlikeli tabirleri çıkarıvermişti.
Rus ihtilalinin yıl dönümünde Sovyet Elçiliğinde verilen sualleri intikam almak için Atatürk'e en mükemmel fırsatı veriyordu.
Atatürk, Büyük Elçi ile evvela ehemmiyetsiz şeylerden bahsettikten sonra birdenbire sordu:
   Karahan Yoldaş, şu Sovyet Rusya'da işleri kimin idare ettiğini bana söyler misiniz?
Karahan şaşırdı: