Doğa Tarihi Müzesi

      Doğa tarihi müzeleri, gezegenimizin zenginliklerini ve bu zenginliklerin daha iyi bilinmesin açısından çok etkin müzelerdir.
Doğa tarihi müzeleri, öğretici, benimsetici ve uygarlaştırıcı güçleri sayesinde toplumları daha ileriye taşıma konusunda önemli bir yere sahiptir. Hızla yok olan canlı ve cansız doğal çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak gösterilen çabaların belki de en etkilisi, insanları doğal çevre hakkında bilgilendirmektedir.
Bu müzelerde ayrıca;
·         Çeşitli etkinlikler düzenleyerek (deneyler, oyunlar, konferanslar, seminerler, yaz okulları, paneller, film gösterileri vs.) ziyaretçilerinin eğlenerek özgürce öğrenmesine yardımcı olmak,
·         Doğa tarihinin geçmişten günümüze değişimi arasında kıyaslama yapmalarına olanak vermek,
·         Çevre bilinci kazandırarak, yaratıcı düşünen, sorgulayan ve problem çözebilen bireyler yetişmesini sağlamak,
·         Özellikle küçük yaştan itibaren öğrencilere yaşadıkları ülkenin doğa tarihi ve biyolojik zenginliklerinin farkına vardırmak, açısından etkindir.
Balina İç Organları

Hamile Balina


Dünya Leyleklerinin %25 Türkiye'de 


Erkek Tavuk Kuşu

Mamutlar


Doğal Çocuk Etkinlik Alanı
 
Donmuş Kutup Ayısı

Metinsel Kaynak Makale: Rukiye Dilli
DOĞA TARİHİ MÜZELERİNİN EĞİTİMDEKİ ROLÜ-DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014

Yorumlar