25 Mart 2015 Çarşamba

PHOTOSOP'TA KARATAHTA VE TEBEŞİR KULLANIMI

geelcek_bilsimde.png
PHOTOSOP TA KARAKALEM  ÇALIŞMASI VE TEBEŞİR EFEKTİ


GEREKLİ RESİM VE UYGULAMALAR
1-Arka plan kara tahta Blank Vintage Chalkboard by Nicolas Raymond.
2-Yaz  tipi Blokletters Potlood font.
2 ve 3 deki fontları eklemek için;
  • Font EKLEME (Windows simgesi>Denetim Masası>Görünüm ve Kişiselleştirme>Yazı Tipleri ne tıklayın.
  •  Sıkıştırılmış olarak indirdiğiniz dosyayı açınız.
  • İçinde çıkan dosyalara Yazı Tipi içine taşıyınız.

I-FIRÇANIN  VE ARKA PLANIN HAZIRLANMASI
1-     image001.pngFırça(Brush Tool) araçını seçiyoruz:
2-   Window>Brush(F5) açıyoruz.
3-   Brush Tip Shape’ 24 seçin.
image004.jpg
4-   Shape Dynamics
image005.png
Size Jitler-Control:Pen Pressure,
Angel Jitler- Control:Direction
Roundness Jitler:100
  
5-   Dual Brush
image007.png
Burdan 14 nolu fırça seçilir.
Size:8,Spacing:5,Scatter:157%,Count:1


6-   Smoothing
Seçili Olacak
Arkaplan tahtayı açlıyoruz
Crop(kırpma) araçınız seçiyoruz.
Tahtada  istediğimiz alanı arayıp enter tuşuna basıyoruz.
image009.png
II- TEBEŞİR ETKİSİ İLE KELİME  YAZMA
1-image011.png Yazı rengi beyaz seçilir.
2- image013.png text tool seçilir. Yazı tipi: Blokletters Potlood
3- Ekrana Photoshop Yazılır.
3-Tebeşir Adında(Adını değişremezsenizde çok sorun değil)Yeni Katman Oluşturuyoruz. (Windows>Layers)
image015.png
3-image013.png  Text Tool seçilir.
4- Katmanlar(Layer) panelinde Photoshop metin katmanı seçilir
5-fare sağ tuşu ve Create Work Path seçilir.
image018.jpg
6-image020.jpg Pen tool Seçilir.
7-Katmanlar(Layer) panelinde Tebeşir(yeni oluşturduğunuz katman) katmanı seçilir.
8-Fare sağ tuş ve  Stroke Path seçeneğini seçiniz.
image022.jpg
9- Açılan Pencerede Brush seçeneği seçilir. OK tıklanır.


image024.jpg


10-Windows>Path Paneli seçilir.
image025.png


11- Work path seçilir del tuşu ile silinir.
image027.png
Yazımız hazır.
 
III- TEBEŞİR ETKİSİ İLE HARF YAZMA
1-Arka Plan tahta açılır
2- image014.jpgText Tool ile Ekrana ” M.K.Atatürk”  yazılır. Yazı Tipi: Blokletters Potlood
3-Text tool seçili iken  yazı üstün de sağ tuş Create Work Path seçilir.
image029.jpg
4-Yeni katman oluşturulur.Adı:tebeşir
layers1.png
5-  Tebeşir katmanı seçilir.
6-  penancher.png Pen  Ancher Point Tool Seçilir.
7-İstenil en harf taranır.
atatürk seçimn.png
8-Tebeşir katmanında fare sağ tuş ve Stroke Path seçeneğini seçiniz.
atatürk_stroge.png
9-Brush seç ok.
brush_select.PNG
10- Tebeşir renklerini aşağıdaki renklerden seçiyoruz.
renk kertalası.PNG
Yazımız hazır.
atürk_bitmiş.PNG


IV- TEBEŞİR ETKİSİ İLE HARF YAZMA
1-Arka Plan tahta açılır
2- image014.jpgText Tool açılır
Yazı Tipi: Eraser Yazı Rengi:Beyaz
erase_yazıtipi.PNG
3- Ekrana Gelecek Bilişimde yazılır.
geelcek_bilsimde.png


V- NESNELERE TEBEŞİR ETKİSİ YAPMA
1-Arka Plan tahta açılır.
2-Tebeşir efekti verilecek nesnemiz açılır.
kalp_nesne.PNG
3-magiv.PNGSihirli Değnek(magic wand) aracı ile nesnenin siyah bölgeleri seçilir.
4-Windows>paths açılır.
5-Açılan pencereden orint to path seçilir.(nesnemizin siyah bölümleri seçili olmasına dikkat ediniz.)
orintopath.PNG
6-Nesnemiz yeni yol bir yol oluşturduk.
nesne_path.PNG
7- Katmanlar panelinde yeni bir katman oluşturuyoruz.


katman ekleme.PNG

8-Yeni katmandapentool.png pen araçını seçiyoruz.
9-Farenin sağ tuşu ve stroge path seçiniz.
nesne_stroge.PNG
10- Açılan ekranda brush seçiyoruz.
selectbrush.png
11-Asıl nesnenin olduğu katmanı görünmez yapıyoruz.
nesne_gizleme.PNG
12-Oluşturan yeni katmanda magiv.PNGSihirli Değnek(magic wand) aracı ile nesneyi seçiyoruz.


13-Seçilen alanı CTRL+C ile kopyalıyoruz.
14-Tahtanın bulunduğu sayfaya yapıştırıyoruz.

nesne_bitiş.PNG

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder