Mesleki ve Teknik Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması Projesi veya diğer adıyla Sınavsız Geçiş Projesi


           
 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirme projesidir.


 Neden böyle bir proje ihtiyaç duyulmuşun cevabı; yapılan araştırmalar 2000 li yıllarda iş dünyasının, iş gücü ihtiyacının dörtte üçünün(3/4) önlisans seviyesinde eğitimle yetiştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Ancak, aşağıdaki tablodaki  görüldüğü gibi ülkemizdeki iş gücünün ortalama % 77.si ilkokul/ilköğretim, % 15.i ortaöğretim ve % 8.i de yükseköğretim düzeyinde eğitim almıştır. Bu kadar düşük eğitim seviyesi ile Türk endüstrisinin gelişmiş ülkelerle rekabet etmesi mümkün değildir.
İşletmelerin ürettikleri çok çeşitli mal ve hizmeti zamanında ve kaliteli olarak teslim etmek konusunda daha duyarlı olmaları, teknolojiyi anlayan, yorumlayan, uygulayabilen, verimli ve kaliteli mal ve hizmet üretebilen yüksek nitelikli iş gücünü, kaynakların etkili ve verimli kullanımını, en az kaynak kullanarak en çok yarar sağlama ilkesinin hayata geçirilmesini ön plana çıkarmıştır. Bu planlama doğrultusunda aldıkları eğitimin devamı niteliğinde önlisans  programları tamamlayan öğrencilerimiz ülke ekonomisin gelişmesine katkıda bulunacaklardır.
Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Sınavsız geçiş öğrencilerimiz için avantajları bulunmaktadır bunların bazıları;

·         Sınav stresinden kurtararak alanlarında uzmanlaşmaya teşvik eder.
·         Kendi alanlarında yükseköğretime devam etmeleriyle bilgi düzeyi daha yüksek teknik elemanlar olacaklardır.
·         Mesleki becerileri belli bir düzeye gelmiş ulaşan öğrencilerimizin, daha kısa sürede üretime katılarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaklardır.
·         Öğrencilerimizin, kültürel anlamda kendine güvenen, sosyal bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunur.

Sınavsız Geçişlere Başvurmak Koşulları:
 Sınavsız geçişe sadece Mesleki ve Teknik ortaöğretim mezunları başvurabilir.  Mesleki ve teknik öğretim dışındaki ortaöğretim mezunları(Düz Lise,Anadolu Lises..) en alt taban puanı aldıktan sonra, boş kontenjan kalması durumun da yerleşibilirler.
Mesleki Teknik Öğretim Yılı Mezunları arasında sıralama yapılırken;
1-      Mezuniyet yıllarına göre;
Örnek2013 yılında mezun olan öğrencilerimiz diğer mezunlara göre öncelikli olarak yerleşeceklerdir.
2-      Okul türleri ne  göre;
Örnek: Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli MYO, 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı  bölümünü tercih eden adaylar içinde öncelik 2013 mezunlarından Kocaeli ili içindeki Anadolu Teknik Lise mezunlarının, daha sonra farklı illerden bölümü tercih eden, Anadolu Teknik Lise mezunlarının, sonra Kocaeli ilindeki Teknik Lise mezunlarının, sonra farklı illerden Teknik Lise mezunlarının, daha sonra Kocaeli ilindeki Meslek Lise mezunlarının, sonra farklı illerden Meslek Lise mezunlarının şeklinde devam eder.
3-      METEB (Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi) lerine göre;
Mesleki ve Teknik eğitimden mezun olan öğrencilerin faydalandığı Sınavsız Geçiş sisteminde, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının oluşturduğu eğitim bölgesidir.
Örnek: Kocaeli ilinde yer alan Meslek Yüksekokullarına önce Kocaeli bölgesindeki Mesleki ve Teknik liselerinden mezun olan adayların öncelik hakkı vardır.
4-      Mesleki ve teknik ortaöğretimi bitirme yılına göre hesaplanan OBP( Öğretim Başarı Puanı) larına göre;
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) = Diploma Notu x 5 şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek
Diploma Notu
OBP
1
50
250
2
70
350
3
85
425

5-      Yaşa göre;
Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.
Örnek; Bahçecik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bilişim Teknolojisi bölümünden 2013 yılında mezun olmuş adaylardan doğum tarihi 1994 olan aday, 1993 doğumlu adaya göre öncelikli olacaktır.
    Sınavsız olarak meslek yüksekokulu programlarına devam ederek mezun olan öğrencilere, ilişkili lisans programlarında %10′luk dikey geçiş kontenjanı oluşturulur. Bu alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca mezunlar arzu ettikleri taktirde kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına başvurabilirler. Burada herhangi bir kontenjan sınırlaması olmayıp açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ye girmelerine gerek yoktur.

Bazı Alanlar ve Alanlar ve Alanların Kabul Ettiği Sınavsız Geçiş Programları
Bilişim Teknolojileri Alanı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı
Harita-Tapu- Kadastro Alanı
İnşaat Teknolojileri
Alanı
1-Basım ve Yayın Teknolojileri
1-Çocuk Gelişimi

1-Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
1-Harita ve Kadastro
1-İş Sağlığı ve Güvenliği
2-Bilgi Güvenliği Teknolojisi
2-Sosyal Hizmetler
2-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2-Tapu ve Kadastro
2-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
3-Bilgi Yönetimi

3-Elektrik

3-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
4-Bilgisayar Operatörlüğü

4-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı


5-Bilgisayar Programcılığı

5-Elektrikli Cihaz Teknolojisi


6-Bilgisayar Teknolojisi

6-Elektromekanik Taşıyıcılar


7-Coğrafi Bilgi Sistemleri

7-Elektronik Haberleşme Teknolojisi


8-İnternet ve Ağ Teknolojileri

8-Elektronik Teknolojisi


9-Mobil Teknolojileri

9-Enerji Tesisleri İşletmeciliği


10-Pazarlama

10-Grafik Tasarımı
11-Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
12-Mekatronik
13-Mobil Teknolojileri
14-Otomotiv Teknolojisi
15-Radyo ve Televizyon Teknolojisi
16-Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
17-Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
18-Uçak TeknolojisiBuradaki bilgiler öğrencilere,  ailelere bilgi sunmak amacıyla sunulmuştur ve bilgiler sürekli değişikli göstermektedir. Güncel bilgi için ÖSYM yayınladığı kılavuzlar sürekli takip edilmelidir.

Yorumlar