2020 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇERÇEVE PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ

 


Söz konusu çerçeve programları hazırlanırken; iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden bir komisyon oluşturulması alanda bulunan herkesin düşüncesi ile şekillendirilmesi ve gereksinimlerin karşılanması için çok verimli bir çalışma olmuş. 
Bilişim Teknolojileri alanı en dinamik alanlardan biridir. 2006 yürürlüğe giren modüller eğitim sistemi ile bilişim teknolojileri alanında birkaç defa içerik değişikliğine gidildi. Zamanla sektör dinamik yapısına uyum sağlayamayan modüllerde ise öğretmen arkadaşlar sektörün taleplerine uygun ders içeriklerini öğrencilerine vermeye çalıştı. Son yıllara geldiğimizde bilişim alanında daha hızlı değişimler olmuş ve ders programlarının güncellenmeye ihtiyacı vardı. Bu değişikliğin yapılması zorunluluktu. Bilişim alanın dinamikliği neden ile bu bir süreç ve yakın zamanda da ders içeriklerinde yeniden değişikliğe gidilme ihtiyacı doğacaktır. Bilişim alanın doğası gereği dinamik yapı nedeni ile öğretmenlerin ve kaynakların yeni bilgilere göre güncellemeye ihtiyaç vardır. Öğretmen arkadaşlarımın kendilerini güncellemeleri için, ailesinden ve temel ihtiyaçlarından feragat etmek zorunda kalmaktadır. Yeni programlara göre öğretmen eğitimleri daha fazla kontenjan ile değişen programlara göre, uygun zamanlarda planlanması yapılmalıdır. Bu da eğitimde verimi, kaliteyi ve öğrenci üzerindeki etkiyi artıracaktır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğretmen, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme seviyesine göre ölçme ve değerlendirme yapıyor ve yapacaktır. Ölçme değerlendirme kriterlerinde;  danışılan ve fikirleri alınan kurum ve kişilerin hazırladıkları ölçme değerlendirme yöntem ve teknikleri programın içine eklenebilir. Standart ve yeterliliğe dayalı bir değerlendirme ile dünya ve ülke standartları ile öğretmen öğrencilerini değerlendirmiş ve öğrenciler meslek taşları arasında kendi seviyelerini görebilirdi.

PROGRAMIN SÜRESİ:

Eğitim programı 4 yıla dağıtılmış ve 9 ve 10 sınıfta seçmeli derse yer verilmemiştir.

 Öğrencinin ilk olarak alana başlaması ve alan ile aidiyeti geliştirmede çok etkin ve verimli olacaktır.

İnsan bir içinde bulunduğu ortam sayesinde,  çevresini daha iyi tanıyabiliyor ve ihtiyaçlarını daha iyi algılayabiliyor.  9 sınıfta alansız gelen öğrenciler 1 yıl boyunca okul içinde arkadaşları ile  öğretmenleri ile yapılan sergi ve çalışmalar ile alanları daha iyi tanıyor ve daha sağlıklı seçimler yapa biliyordu. Aynı zaman da Anadolu lisesinde hayallerine kavuşamayacağına inan bir öğrenci meslek lisesine nakil olabiliyordu. 9 sınıfta alanın olması; öğrencilerimizin geleceğini ilgilendirecek bir konuda sağlıklı bir seçim yapmasında sorunlara neden olabilir.

Öğrenciler 9 sınıfta akademik derslerle, 10 11 sınıfta daha yoğun meslek dersleri olur 12 sınıfta öğrenci tercihine göre önceki yılların yaz tatillerinde stajı veya son sınıfta 4 gün staja gidebilirdi. Yaz tatilinde stajını yapan öğrenci 12 sınıfta alanı ilgili proje dersi olur geri kalan alan akademik derslerine yoğunluk verilebilirdi.

MESLEK DERSLERİ 

Başarılması Zorunlu (*) Meslek Dersleri Tablosuna baktığımızda 9 sınıfta ortak olan Programlama dersine ders içeriğine baktığımızda;  Bilişim alanına ait temel değerlerin ve bilişim etiğin verilmediği.  Bilişim Teknolojileri dersi yerine Programa Temelleri dersinin seçilmesi ve ders içeriklerini incelendiğinde yazılımcı vurgusunun ağır bastığı ağ teknolojileri alanı ile ortaklık bulundurmasında sıkıntıların olduğu gözlenmektedir. 9 sınıf zorunlu alan dersleri tercihi gözden geçirilmeli veya ders içerikleri alanı tamamı kapsayan içerikler oluşturulmalı.

PAKET(OFİS) PROGRAMLAR(I)

İş başvurularında temel kriterlerinden biri olan ofis programları becerisidir. Lise 9 sınıf öğrencilerinin tamamına verilmesi gereken ve iş dünyası zorunlu istediği bu becerinin programdan çıkarttırılmasını mantıklı bir geçerli bir sebep illaki vardır.

PROGRAMLA TEMELLERİ

Ders içeriği ve programı çok iyi hazırlanmış yeni öğretmen ve programa yazım çeşitlerinin yermesi çok yerinde olmuş.

Ders kitabı incelendiği zaman kitap anlaşılır sade ve bol örnekli tam bir çalışma kitabı olmuş.

Bu ders yazılım ağırlık içerik hazırlandığı için 9.sınıf zorunlu dersi olması alan bütünlüğü ile uyuşmamaktadır. 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİN TEMELLERİ

Bilişim teknolojilerin temelleri dersi hem ders içeriği artırılmış hem de ders süresi düşürülmüştür.

Yeni kavramları ilk defa karşılaşan öğrenci için, bu kavramlar daha geniş zaman diliminde öğrenmesi verimli olacaktır. Yoğun ders içeriği ve daraltılan zaman ders ilk kez bilişim kavramları karşılaşan öğrencilerde öğrenme verimin düşmesine neden olabilir.

Ders içeriği incelendiğinde 46 kazanımın 36 hafta planlanması ve uygulanması beklenmektedir. Ders süresinin azaltılması, fiziksel uygulama dersi için verimsizliğe neden olabilecektir. Sürenin yetersiz olması dersin ve uygulamaların verimin düşmesine neden olabilir.  Uygulama dersinde birebir bütün öğrencilerle ilgilenilmesi düşünüldüğünde ders saati süresinin de sıkıntılara neden olabilecektir. Uygulama derslerinde temrin malzemelerin okuldan temin edinildiği için öğrenci uygulamaları başka ortamda temrin malzemelerine ulaşamayacakları için uygulama eğitiminde verimsizlik olabilir.

Bilişim teknolojilerin temelleri dersi ders süresi yetersizdir.

Konu içerikleri incelendiğinde; temel bilişim kavramı, bilişim etiği gibi konuların olması nedeni ile 9.sınıf alan zorunlu dersi bütün alanı kapsadığı için bilişim teknolojilerin temelleri dersi olmalıdır.

BİLGİSAYARLI TASARIM UYGULAMALARI DERSİ

Ders içeriği incelendiğinde ders süresi çok iyi hazırlanmış temel çizim tekniklerine yer verilmiş aynı zamanda bilgisayarda çizim ve 3 boyutlu çizim içeriğin eklenmesi çok iyi olmuştur. Çizimle ilgili 3 temel çalışmanın verilmesi ve bilgisayarla bütünleştirilmesi çok iyi olmuştur.

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA DERSİ 

Ders içeriği incelediğinde bu ders içeriğinde de büyük bir değişikliğe gidilmemiştir. Alanın temel ve en önemli dersinde son öğrenme biri/ kazanım olarak diğer birçok derste yapılan değişiklik gibi örnek bir olay, proje ve uygulama listeye eklenebilirdi. Bu dağınık verilen kazanımları hepsini içeren bir çalışma verimli kazanıma neden olurdu.

ROBOTİK VE KODLAMA DERSİ

 Çok iyi düşünülmüş ve alan derslerine eklenmiş. Kazanımlar incelendiğinde “robotta kullanılan yarı elektronik bileşenleri açıklar” kısmı robottan da önce verilmesi öğrenme sırasını bozmaktadır.  Başlarda temel kazanımlar arasına bir yarı iletken elektronik elamanlar eklenmelidir

Ders son kazanım olarak proje olması ve hazırlanması çok verimli bir kazanımdır.

WEB TABANLI UYGULAMA GELİŞTİRME DERSİ

Kazanımlar güncel ve ders süresinde verimli bir değişik yapılmıştır.

MOBİL UYGULAMALAR DERSİ

Mobil Uygulamaya Giriş kazanımları açık ve net değildir. Programlama Temelleri dersinde program program kurmak kazanımı yazılmışken mobil uygulama da ise ortamı kurar yazıyor. 

Giriş kazanımında “Uygulama geliştirme ortamını kullanarak proje oluşturur” yazıyor giriş kısmında yapılacak ve beklenen bir kazanım olmamalıdır.

Kazanımların daha açık ve öğrenme sırasına göre yapılmalıdır.

Kazanımlar başlıklarla uyumsuz ve mobil uygulama işlem sırasına göre askıda kalmaktadır. Dinamik yapıyı korumak istenirse daha geniş anlamlı ve temel ifadelere yer verilmelidir.

GRAFİK VE CANLANDIRMA DERSİ  

Görüntü işleme öğrenme kazanımların bazıları konu bütünlüğünden ziyade özel işlemleri vurgu yapmış. Resim biçimlendirme ve resim işleme programı ile kavramların eksik yazıldığını düşünüyorum.

Görsel Efekt Yazılımında Temel Düzenlemeler öğrenimin eklenmesi güncellemesi adına çok verimli olmuştur. İlgili programların tutorial içerikleri incelendiği daha anlaşılır. Kazanımlar hazırlanabilirdi.

Kazanımlarda bir bütünlükten ziyade çeşitli alanlara değinilmiş ve işin eksik kalan büyük kısımları kitap yazım ekibine ve ders öğretmene bırakılmış.

AĞ SİSTEMLERİ VE ANAHTARLAMA DERSİ

Ders içeriği ve diğer ders dağılımları incelendiğinde ders sürenin fazla olduğunu düşünüyorum. Birçok kavram birbirini takip eden konular ve öğrenmenin katlanarak gittiği için daha kısa bir sürede kazamınlar uygulamaya ile birlikte kazandırılabilir.

AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME DERSİ 

Alan dersleri incelendiğinde (Ağ Sistemleri Ve Anahtarlama Dersi+ Ağ Sistemleri Ve Yönlendirme Dersi 

 360+288=648 ders saati yapıyor benzer ders içeriğini üretici firmalarda daha kısa sürede katılımcılara vermektedirler. Ders saati yeniden planlana bilir.

SİBER GÜVENLİK TEMELLERİ DERSİ

Dersin kazanımları genel yapıda verilmiş ve içerik üretmede öğretmene özgürlük tanımaktadır. Dinamik olan siber güvenlik dersi için iyi bir kazanım ve öğrenme listesi hazırlanmıştır.

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ

Ders içeriği sunucu işletim sisteminde kullanılan ek hizmetlerde eklenerek ders içeriği daha zenginleştirilebilir.

SERTİFİKA DERSLERİ

Alana sertifika dersleri gelmesi çok verimli olmuş öğrencilerimize, kendi dalların dışında da bir beceri kazandırmak mezuniyetlerinde çok verimli olacaktır. 

Tüm dalların ve alanların seçebilmesi, her öğrenicinin alabilmesi verimli olmuş.

Yazılım geliştirme dalına ait Web Programcılığı dersinin sertifika programına alınması eski web tasarım dalına ait bir dersin sertifika ile verilmiş olması çok verimli olmadığını düşünüyorum. Unutulmamalıdır ki günümüzde bulut teknolojisini de düşündüğümüzde masaüstü yazılımcılığından ziyade web yazılımcılığı önem arz etmektedir.

SEÇMELİ MESLEK DERSLERİ TABLOSU 

Yani yapılan çerçeve eğitim programında bulduğum en başarılı çalışma.

 Güncel bilişim teknolojileri konuları alanımıza ders olarak eklenmesi çok verimli olacaktır.

 SONUÇ VE TARTIŞMA

Son olarak yapılan değişiklik ile çok ciddi güncellemeler yapılmış bu alanın dinamik yapısından dolayı sürekli yapılması gereken bir çalışma.

Modüller sistemde olan toplam ders saati ve teorik ders saatleri kavramından hiç bahsedilmemiştir.

Modül kitaplarının basımında yaşanan sıkıntıların artık yaşanmayacak olması örnek olarak yayınlanan kitap içeriklerin özenli ve güncel hazırlanması çok verimli bir çalışma olmuştur.

Genel yapı incelendiğinde en fazla değişikliğin web tasarım dalı ve bilişim teknolojilerin temelleri dersinde değişikliğe gidildiği fark edilmiştir. Yapılan değişiklikler Bilişim Teknolojilerin Temelleri dersi ders saati kısaltılmış ve içerik artırılmıştır.  Web tasarım alanın verilmesi gereken PHP dersinin seçmeli yapılması verimli olmamıştır. Ağ İşletmenliği dalında büyük bir değişikliğe gidilmemiştir. Yapılan çalışmalar da en verimli konu olarak seçmeli derslerinin güncelliği ve çeşitliliği olmuştur.

 

 

 

Yorumlar