FUAT SEZGİN BİLİM TARİHİ SOHBETLERİ


2019 Yılı ülkemizde Fuat Sezgin yılı. İstanbul Gülhane parkında bulunan ve bu memleket için en değerli eserlerinin sergilendiği İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini en yakın zamanda ziyaret etmeği düşünüyorum.
 Fuat Hocanın özellikle vurguladığı husus; Müslüman ve Türklerin batıya göre var olan aşağılık duygusundan kurtulması gerekiyor. Tabi batı bunu kasıtlı olarak yapıyor ama biz bundan kurtulursak çok ilerleriz.

Sanırım burada matbaanın önemine dikkat etmek gerekir. Ürettiğiniz bilgiyi yaymanın en kolay yolu basılı kaynaklar. Bunu batı çok iyi yaptı.  Bugün ise üretilen bilgilin yayıldığı en iyi kaynak; İnternet, bu alanda ne kadar çok bilgi üretirseniz o kadar çok fikrinizi kültürünüzü yayarsınız. Bugün internet ortamındaki kaynakların büyük çoğunluğu batı kaynaklı, etkilendiğimiz kültürde doğal olarak batı.
Aslında kitap söyleşi kitabı kitap farklı zamanlarda sözleri içeriyor. Kitabı dikkat etmeden aldım. Fuat hocayı anlatan başka bir kitabı okumayı tercih ederdim.
Eğer alimleri yöneticilerin kapısında görürseniz; o alimler ne kötü alimdir. O yöneticiler ne kötü yöneticiler ne kötü yöneticidir. Eğer yöneticileri alimlerin kapısında görürseniz o yöneticiler ne güzel yöneticidir, o alimlerde ne güzel alimdirler.
Türklerin gramer bilgileri yok, o yüzden dili öğrenemiyorlar, bazen iyi konuşuyorlar fakat yazamıyorlar. Bu bizim milletimizin önemli problemlerinden biridir.
Kâtip Çelebin palavracı, yazdıklarının uydurma oldukları Mordann diye bir adam 1920 geliyor ve Katip Çelebi’ ye palavracı diye makale yazıyor. Bizde maalesef öğle kabul ediyoruz.
Atatürk geri kalmışlığımızı en iyi gören insandır. Atatürk çok akıllı bir adamdı.
Türkleri uyandırmak lazım. Türkiye bugün hala İslam medeniyetinin en güçlü ülkesidir. İslam dünyasında Türkiye ye böyle bakıyor. Biz bu yaratıcılık konumuzda tekrar yakalamalıyız.
Bugün Müslümanlar maddenin peşinden koşuyorlar ve ona ulaşmak için birçok ahlaki prensipleri feda ediliyorlar.
Türklerde ara haber yok, sürekli belirli aralıklar bilgilendirme ve haberdar edilmek gerekli istekleri hatırlatma belki de rahatsız etmek gerekli.
Müslümanlar 1700 yılından sonra sahiplendikleri aşağılık duygusundan, batıda üstünlük duygusundan kurtulması gerekir.

Yorumlar